Dokumentární film [Funoon Shaabeya] a beseda s autorkou filmu Sheylou


[Funoon Shaabeya] je film dokumentující egyptský tradiční tanec a hudbu v mnoha regionech na jednom z nejvíce fascinujících míst na světě, v Egyptě. Od původního prostředí až po regionální skupiny. Co znamená folklór pro Egypťany a jak formoval jejich kulturu? Dnes v moderním Egyptě stále však folklór žije a má důležitou roli ve společnosti. V dokumentu se objevují hlavně místní lidé, kteří námi sdílet tohle téma sdílejí. 

Termín [Funoon Shaabeya] odkazuje na tradiční umění obecně a film se zaměřuje na jeho folklórní umělce hudby a tance. Tyto tradice lze stále nalézt díky vytrvalým umělcům, kteří zasvětili svůj život svému umění, mladým aktivistům prostřednictvím kulturních akcí a organizací. Tato místa najdete všude v Egyptě s různými tanečními a hudebními styly, od starověké až po moderní egyptskou dobu.

Film se skládá z jejich příběhů a vystoupení a poskytne vám, divákům, pohled na to, co pro egyptský lid znamenají tradice a folklór. Skutečné příběhy Nubijců z jihu, Ghawazee v Luxoru nebo lidí v Siwě. Věřím, že jsou jedním z hlavních přispěvatelů k zachování tradic a udržení folklórního umění naživu.

příběhy.
Skutečné příběhy Egypťanů, Nubijců z jihu, Ghawazee v Luxoru nebo imazighen (nesprávně označovaných jako berbeři) v Siwě.

vystoupení.
Uvidíte jejich autentické a profesionální vystoupení.

vhled.
...do toho, co tradice a folklór pro Egypťany znamená.

aktivisté.

Kteří svůj život zasvětili podpoře folklóru díky akcím nebo divadlům, které zakládají.


Autorka filmu: Sheyla (Tereza Bártová Klementová)

Kamera a postprodukce: Klaudia Bónová

Sound postproduction: Roman Opia Ševčík


https://www.egyptianfolklore.com/