Skupinové kategorie a pravidla soutěže:

Níže uvedené soutěžní kategorie mohou být sloučeny nebo rozděleny podle počtu přihlášených. Kategorie se budou otevírat, pokud se do dané kategorie přihlásí alespoň 3 účastníci (neplatí pro kategorii Feedback Only, která bude otevřena vždy při jakémkoliv počtu přihlášených).

1. Skupiny

 • Tanečnice tančí na podiu ve skupině s vlastní choreografií na vlastní hudbu.
 • Počet tanečnic: 4 a více (při větším počtu přihlášek může být rozděleno na malé a velké skupiny)
 • Délka choreografie: 1,5 - 4 minuty
 • Kategorie:
 • Klasický orientální tanec
 • Tanec založen na klasickém a moderním stylu orientálního tance. Povoleny vokální i instrumentální skladby a rekvizity vhodné ke stylu tance. Samotné drum solo nepatří do této kategorie.
 • Folklór
 • Tanec musí obsahovat charakteristické pohyby a rysy daného folklóru. Styl tance musí odpovídat vybranému stylu hudby. Kostým musí odpovídat vybranému stylu tance. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému folklóru. Do této kategorie nepatří styl Shaabi.
 • Fusion/Show
 • Tanec založený na orientálním tanci s fusion či show prvky (fúze orientálního a jiného stylu tance a zároveň/nebo choreografie s příběhem/tématem, která dokáže zaujmout diváka). Orientální tanec by měl v choreografii převažovat. Povolen je jakkýkoliv styl hudby, jakákoliv rekvizita a jakýkoliv styl kostýmu odpovídající danému tématu. Nesmí se používat živý oheň. Do této kategorie patří i styl Shaabi. Do této kategorie patří i Tribal Fusion Style – v případě většího počtu přihlášených bude pro tento styl otevřena speciální kategorie. 
 • Bollywood
 • Tanec založen na klasickém i moderním indickém tanci. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu. Kostým musí odpovídat danému stylu tance.
 • Drum solo
 • Tanec interpretující orientální rytmy v dané skladbě. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu tance.

2. Family

 • Všechny tanečnice v dané choreografii musí být příbuzné (např. sestry, maminka a dcera, vnučka a babička, sestřenice aj.) tento příbuzenský vztah bude oznámen v přihlášce a bude sdělen porotcům i divákům na soutěži. 
 • Tanečnice tančí na podiu v duu/triu/ve skupině s vlastní choreografií na vlastní hudbu. 
 • Počet tanečnic: 2 a více (při větším počtu přihlášek může být rozděleno na dua/tria a skupiny případně dle průměru věků) 
 • Délka choreografie: 1,5 - 4 minuty
 • Datum konání kategorie:
 • Pokud jsou všechny tanečnice v choreografii do 18 let (včetně), choreografie bude zařazena do Family kategorie v sobotním programu v soutěži dětí   
 • Pokud v choreografii tančí alespoň jedna tanečnice starší 18 let, choreografie bude zařazena do Family+ kategorie v nedělním programu soutěže dospělých 
 • Cena startovného: odpovídá věku, např. duo maminky s dcerou - dcera platí dětskou výši startovného za duo a maminka dospělou výši startovného za duo
 • Kategorie (rozdělení do stylových kategorií proběhne pouze při větším počtu přihlášených): 
 • Klasický orientální tanec
 • Tanec založen na klasickém a moderním stylu orientálního tance. Povoleny vokální i instrumentální skladby a rekvizity vhodné ke stylu tance. Samotné drum solo nepatří do této kategorie.
 • Folklór
 • Tanec musí obsahovat charakteristické pohyby a rysy daného folklóru. Styl tance musí odpovídat vybranému stylu hudby. Kostým musí odpovídat vybranému stylu tance. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému folklóru. Do této kategorie nepatří styl Shaabi.
 • Fusion/Show
 • Tanec založený na orientálním tanci s fusion či show prvky (fúze orientálního a jiného stylu tance a zároveň/nebo choreografie s příběhem/tématem, která dokáže zaujmout diváka). Orientální tanec by měl v choreografii převažovat. Povolen je jakkýkoliv styl hudby, jakákoliv rekvizita a jakýkoliv styl kostýmu odpovídající danému tématu. Nesmí se používat živý oheň. Do této kategorie patří i styl Shaabi. Do této kategorie patří i Tribal Fusion Style – v případě většího počtu přihlášených bude pro tento styl otevřena speciální kategorie. 
 • Bollywood
 • Tanec založen na klasickém i moderním indickém tanci. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu. Kostým musí odpovídat danému stylu tance.
 • Drum solo
 • Tanec interpretující orientální rytmy v dané skladbě. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu tance.

3. Feedback Only

 • Nesoutěžní kategorie určená pro všechny sóla/dua/tria/skupiny, které nechtějí soutěžit, ale rády by znaly podrobnou zpětnou vazbu poroty na jejich tanec. 
 • V kategorii se neudělují ceny za 1.,2. a 3. místo, tanečnice obdrží pouze drobnou odměnu za účast a následně na místě v den konání kategorie obdrží zpětnou vazbu od porotce.  
 • Kategorie je bez omezení stylu či věku a nebude dále rozdělována. Délka choreografie není omezena. 
 • Tato kategorie bude otevřena vždy, a to i v případě menšího počtu přihlášených tanečnic.
 • Datum konání kategorie:
 • Pokud jsou všechny tanečnice v choreografii do 18 let (včetně) nebo jejich věkový průměr spadá do 18,9: choreografie bude zařazena do sobotního programu v soutěži dětí
 • Pokud v choreografii tančí tanečnice starší 18 let nebo jejich věkový průměr spadá nad 19,0: choreografie bude zařazena do nedělního programu soutěže dospělých  
 • Startovné v této kategorii je odlišné od klasického startovného!
 • Sóla: 100 Kč/choreografii
 • Dua/Tria: 150 Kč/choreografii
 • Skupiny (4 tanečnice a více): 50 Kč/tanečnici