Věkové kategorie:

SÓLA: 

 • MINI: do 7 let
 • CHILDREN: 8 - 12 let
 • JUNI: 13 - 15 let
 • TEEN: 16 - 18 let
 • TEEN+: 19 - 25 let
 • ADULTS: 26 - 32 let
 • WOMEN: 33 - 40 let
 • LADIES: 41 - 50 let
 • GOLDEN: 51+ let

DUA, TRIA, SKUPINY:    

 • MINI: do 7,9 let včetně
 • CHILDREN: 8 - 12,9 let
 • JUNI: 13 - 15,9 let
 • TEEN: 16 - 18,9 let
 • TEEN+: 19 - 25,9 let
 • ADULTS: 26 - 32,9 let
 • WOMEN: 33 - 40,9 let
 • LADIES: 41 - 50,9 let
 • GOLDEN: 51+ let
 • Věk se počítá ke dni konání soutěže, tj. osoba nar. 21.11. 2010 má ke dni konání soutěže 20.11. 2021 - 10 let.
 • U duí, trií a skupin se počítá věkový průměr všech tanečnic, přičemž věk se opět počítá ke dni konání soutěže.

Úrovnostní kategorie:

Z - Začátečník

MP - Mírně pokročilý

P - Pokročilý

PP - Profi

 • Pokud sólistka je zkušená ve skupinovém tanci, ale méně zkušená v sólovém tanci, její zařazení je ve skupině do vyšší úrovnostní kategorie a v sóle do nižší. Totéž platí pro duo/trio.
 • Pokud v duu/triu soutěží tanečnice, u které každá spadá do jiné úrovnostní kategorie, budou tančit v kategorii, do které spadá zkušenější z nich.
 • V případě, že se soutěžící přihlásí do viditelně jiné úrovnostní kategorie, může být pro hodnocení v soutěži přesunuta/přesunuti do jiné úrovnostní kategorie na základě rozhodnutí předsedy poroty/celé poroty.