Hodnocení soutěže

 1. U všech kategorií hodnotí porota jednotlivé aspekty tanečnic.
 2. Za každý aspekt může tanečnice získat maximálně 10 bodů a minimálně 0 bodů za jednoho porotce. Body se pro každou tanečnici sečtou za všechny podkategorie a za všechny porotce. Tj. za 6 hodnocených aspektů může každá tanečnice od všech porotců celkově získat max. 60b. krát počet porotců.
 3. Pokud by se na prvních 3 místech umístily tanečnice se stejným počtem bodů, bude rozhodovat tzv, hlavní aspekt. Ta, která má z daného hlavního aspektu vyšší počet bodů, získává +1b. Pokud se počet bodů shoduje i v tomto aspektu, tanečnice se umístí na sdíleném místě. 
 4. U kategorie Královna Habibi se provede bodový součet za kategorie Společné sólo, Sólo Improvizace a Sólo vlastní choreografie podobným způsobem, jako je popsáno v bodě 2.
 5. V rámci soutěže se hodnotí tyto aspekty (aspekt s hvězdičkou je tzv. hlavním aspektem):

Sóla

Společné sólo: Klasika/Show

 • Osobitost provedení naučené choreografie*
 • Vcítění do hudby
 • Výraz a osobní kouzlo
 • Technika
 • Dodržení pravidel


Sólo vlastní choreografie, Unique: Klasika

 • Interpretace hudby*
 • Vcítění do hudby
 • Výraz a osobní kouzlo
 • Choreografie
 • Technika
 • Dodržení pravidel


Sólo vlastní choreografie, Unique: Fusion/Show, Bollywood, Drum solo

 • Umělecký dojem*
 • Vcítění do hudby
 • Výraz a osobní kouzlo
 • Choreografie
 • Technika
 • Dodržení pravidel 

Sólo Improvizace

 • Improvizace*
 • Vcítění do hudby
 • Výraz a osobní kouzlo
 • Technika
 • Dodržení pravidel 


Sólo vlastní choreografie, Unique: Folklór

 • Autentičnost*
 • Vcítění do hudby
 • Výraz a osobní kouzlo
 • Choreografie
 • Technika
 • Dodržení pravidel


Choreo It! (Sólo)

 • Nápaditost choreografie*
 • Práce s prostorem
 • Interpretace hudby
 • Výraz, emoce a osobní kouzlo
 • Technika
 • Dodržení pravidel

Dua/Tria a Skupiny

Dua/Tria, Skupiny, Family, Unique: Klasika

 • Interpretace hudby*
 • Synchronizace
 • Výraz a společné kouzlo
 • Choreografie
 • Technika
 • Dodržení pravidel

Dua/Tria, Skupiny, Family, Unique: Fusion/Show, Bollywood, Drum solo

 • Umělecký dojem*
 • Synchronizace
 • Výraz a společné kouzlo
 • Choreografie
 • Technika
 • Dodržení pravidel

Dua/Tria, Skupiny, Family, Unique: Folklór

 • Autentičnost*
 • Synchronizace
 • Výraz a společné kouzlo
 • Choreografie
 • Technika
 • Dodržení pravidel

Výsledky budou vyhlášeny přímo na soutěži. První 3 místa budou zveřejněny na stránkách soutěže a budou zde uchovány i do příštích let.

Do měsíce od konání soutěže soutěžící obdrží detailní výsledky s počtem bodů a hodnocením na email, ze kterého byla zaslána přihláška.

TANEČNÍ POVRCH: černý baletizol 8x7 m

POROTA:

 • Hodnocení provádí minimálně tříčlenná porota, která se pro jednotlivé kategorie může střídat.
 • Porota pro soutěž konanou dne 18.11. 2023: bude uveřejněno již brzy.
 • Porota pro soutěž konanou dne 19.11. 2023: bude uveřejněno již brzy.
 • Změna členů poroty vyhrazena.

Změna pravidel soutěže vyhrazena.