Soutěžní kategorie a pravidla soutěže:

Níže uvedené soutěžní kategorie mohou být sloučeny nebo rozděleny podle počtu přihlášených. Kategorie se budou otevírat, pokud se do dané kategorie přihlásí alespoň 3 účastníci.

1. Společné sólo Klasika/Show

 • Tanečnice tančí ve skupině na jednotnou choreografii a hudbu, kterou určí organizátor. Choreografie bude o délce max. 1 minuta.
 • Výukové video a hudba bude zaslána předem organizátorem v daném termínu. Pro každou věkovou kategorii je jiná choreografie, která odpovídá danému věku.
 • Tanečnice se naučí choreografii podle výukového videa a bude podle něj trénovat. S výukou a trénováním choreografie může pomáhat vedoucí nebo si soutěžící mohou pomáhat navzájem. Video je výukové, tzn. že obsahuje instrukci k naučení, nejedná se o pouze natočenou choreografii. 
 • Na soutěži budou tanečnice rozdělené do skupin po min. 2 a max. 5 účastnících a zatančí choreografii 2x po sobě.
 • Při tanci se tanečnice bude pohybovat pouze dopředu a dozadu, pohyb do strany je povolen pouze tak, aby tanečnice nekřížila prostor jiné tanečnici.
 • Lze se přihlásit do 2 kategorií:
 • Společné sólo Klasika (klasická choreografie bez závoje)
 • Společné sólo Show (orientální tanec s show prvky a gesty, často na jinou než orientální hudbu, může se objevit nějaké téma či myšlenka)
 • Všechny tanečnice, které se přihlásí do této kategorie budou mít v případě zájmu možnost s touto choreografií vystoupit společně s Anniyou a hosty festivalu na večerní show. Tančit se bude opět skupinově spolu s určeným porotcem. Tento zájem je potřeba uvést do přihlášky k soutěži.
 • Tanečnice může i nadále choreografii využívat i po soutěži, podmínkou je uvedení autora choreografie, kterým je: Anniya. 

2. 

3. Sólo Improvizace

 • Tanečnice obdrží v daném termínu od organizátora hudbu v nesestříhané délce (netýká se kategorie Profi). Na svůj výstup se tanečnice doma může připravit, hudbu naposlouchat, zkoušet improvizovat a zkoušet kombinace.
 • Na soutěži zazní zaslaná hudba v kratší sestříhané verzi, kterou na soutěži tanečnice uslyší poprvé a na ni bude tančit. Stříhání hudby může proběhnout na více místech, tj. nebude se jednat pouze o zkrácení skladby.
 • Na soutěži budou tanečnice rozdělené do skupin po min. 2 a max. 5 účastnících a budou na hudbu improvizovat společně.
 • Pokud je tanečnice součástí taneční skupiny, vedoucí na tuto hudbu NESMÍ předem připravit choreografii, veškerá práce by měla být na tanečnici. Vedoucí může dávat pouze základní instrukce a rady k improvizaci.
 • Tanečnice v kategorii Profi budou mít vlastní hudbu, kterou dopředu nebudou znát a budou na ni improvizovat až přímo na soutěži, kde ji uslyší poprvé.
 • Délka improvizace: cca 1 min
 • Styl: klasický orientální tanec bez rekvizit

4. Sólo vlastní choreografie

 • Tanečnice tančí na podiu samostatně s vlastní choreografií na vlastní hudbu.
 • Délka choreografie: 1,5 - 3 minuty
 • Kategorie:
 • Klasický orientální tanec 
 • Tanec založen na klasickém a moderním stylu orientálního tance. Povoleny vokální i instrumentální skladby a rekvizity vhodné ke stylu tance. Samotné drum solo nepatří do této kategorie.
 • Folklór 
 • Tanec musí obsahovat charakteristické pohyby a rysy daného folklóru. Styl tance musí odpovídat vybranému stylu hudby. Kostým musí odpovídat vybranému stylu tance. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému folklóru. Do této kategorie nepatří styl Shaabi. 
 • Fusion/show
 • Tanec založený na orientálním tanci s fusion či show prvky (fúze orientálního a jiného stylu tance a zároveň/nebo choreografie s příběhem, která dokáže zaujmout diváka). Orientální tanec by měl v choreografii převažovat. Povolen je jakkýkoliv styl hudby, jakkákoliv rekvizita a jakkýkoliv styl kostýmu odpovídající danému tématu. Do této kategorie patří i styl Shaabi. 
 • Bollywood
 • Tanec založen na klasickém i moderním indickém tanci. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu. Kostým musí odpovídat danému stylu tance.
 • Drum solo
 • Tanec interpretující orientální rytmy v dané skladbě. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu tance.

5. Královna Habibi

 • Do této kategorie je automaticky zařazena každá tanečnice, která soutěží ve všech 3 sólových kategoriích, tj. v kategorii Společné sólo, Improvizace a Sólo vlastní choreografie.
 • Tanečnice znovu nesoutěží, ale bodové hodnocení poroty za všechny 3 kategorie se sečte a provede se celkové vyhodnocení všech tří kategorií a samostatné vyhlášení Královny Habibi pro daný ročník festivalu.
 • Královna Habibi se vyhlašuje pro každou věkovou kategorii.

6. Dua

 • Tanečnice tančí na podiu s vlastní choreografií na vlastní hudbu.
 • Délka choreografie: 1,5 - 3 minuty
 • Kategorie:
 • Klasický orientální tanec
 • Tanec založen na klasickém a moderním stylu orientálního tance. Povoleny vokální i instrumentální skladby a rekvizity vhodné ke stylu tance. Samotné drum solo nepatří do této kategorie.
 • Folklór
 • Tanec musí obsahovat charakteristické pohyby a rysy daného folklóru. Styl tance musí odpovídat vybranému stylu hudby. Kostým musí odpovídat vybranému stylu tance. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému folklóru. Do této kategorie nepatří styl Shaabi.
 • Fusion/show
 • Tanec založený na orientálním tanci s fusion či show prvky (fúze orientálního a jiného stylu tance a zároveň/nebo choreografie s příběhem, která dokáže zaujmout diváka) . Orientální tanec by měl v choreografii převažovat. Povolen je jakkýkoliv styl hudby, jakkákoliv rekvizita a jakkýkoliv styl kostýmu odpovídající danému tématu. Do této kategorie patří i styl Shaabi.
 • Bollywood
 • Tanec založen na klasickém i moderním indickém tanci. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu. Kostým musí odpovídat danému stylu tance.
 • Drum solo
 • Tanec interpretující orientální rytmy v dané skladbě. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu tance.

7. Skupiny

 • Tanečnice tančí na podiu ve skupině (3 a více lidí) s vlastní choreografií na vlastní hudbu.
 • Délka choreografie: 1,5 - 4 minuty
 • Kategorie:
 • Klasický orientální tanec
 • Tanec založen na klasickém a moderním stylu orientálního tance. Povoleny vokální i instrumentální skladby a rekvizity vhodné ke stylu tance. Samotné drum solo nepatří do této kategorie.
 • Folklór
 • Tanec musí obsahovat charakteristické pohyby a rysy daného folklóru. Styl tance musí odpovídat vybranému stylu hudby. Kostým musí odpovídat vybranému stylu tance. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému folklóru. Do této kategorie nepatří styl Shaabi.
 • Fusion/show
 • Tanec založený na orientálním tanci s fusion či show prvky (fúze orientálního a jiného stylu tance a zároveň/nebo choreografie s příběhem, která dokáže zaujmout diváka) . Orientální tanec by měl v choreografii převažovat. Povolen je jakkýkoliv styl hudby, jakkákoliv rekvizita a jakkýkoliv styl kostýmu odpovídající danému tématu. Do této kategorie patří i styl Shaabi.
 • Bollywood
 • Tanec založen na klasickém i moderním indickém tanci. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu. Kostým musí odpovídat danému stylu tance.
 • Drum solo
 • Tanec interpretující orientální rytmy v dané skladbě. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu tance.

VĚKOVÉ KATEGORIE

SÓLO:

A. Mini: do 7 let

B. Děti: 8 - 12 let

C. Junioři: 13 - 16 let

D. Teen: 17 - 20 let

E. Teen+: nad 20 let, tato kategorie dále může být rozdělena na další věkové kategorie

SKUPINY:

A. Mini: do 7 let včetně

B. Děti: 7,1 - 12,9 let

C. Junioři: 13 - 16,9 let

D. Teen: 17 - 20,9 let 

E. Teen+: 21 a více let, tato kategorie dále může být rozdělena na další věkové kategorie

 • Věk se počítá ke dni konání soutěže, tj. osoba nar. 21.11. 2010 má ke dni konání soutěže 20.11. 2021 - 10 let.
 • Pokud v duu soutěží tanečnice, u které každá spadá do jiné věkové kategorie, budou tančit v kategorii, do které spadá starší z nich.
 • U skupin se počítá věkový průměr všech tanečnic, přičemž věk se opět počítá ke dni konání soutěže.

ÚROVNOSTNÍ KATEGORIE

Z - Začátečník

MP - Mírně pokročilý

P - Pokročilý

PP - Profi

 • Pokud sólistka/duo je zkušená ve skupinovém tanci, ale méně zkušená v sólovém tanci, její zařazení je ve skupině do vyšší úrovnostní kategorie a v sóle do nižší. Totéž platí pro duo.
 • Pokud v duu soutěží tanečnice, u které každá spadá do jiné úrovnostní kategorie, budou tančit v kategorii, do které spadá zkušenější z nich.
 • V případě, že se tanečnice/duo/skupina přihlásí do viditelně jiné úrovnostní kategorie, může být pro hodnocení v soutěži do jiné úrovnostní kategorie na základě rozhodnutí předsedy poroty/celé poroty.