Sheyla


Medailonek o Sheyle


Orientální tanec mě uchvátil v roce 2004 a od prvního momentu jsem se mu začala věnovat intenzivně a posléze i profesionálně. Díky tanci mohu předávat mé zkušenosti dalším studentkám a kolegyním lektorkám, pomáhám s přípravou tanečnic na soutěže, tvořím skupinové choreografie, vyučuji teoretické přednášky a věnuji se výzkumu egyptského folklóru. Díky tanci mohu cestovat po světě za vystoupením či výukou a poznávat tak celý svět. S tancem a za tancem jsem se vydala již do těchto zemí: Polsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Maďarsko, Itálie, Indie, Jižní Korea, Jihoafrická republika...

Moje kurzy a semináre jsou vždy nabité informacemi a nezapomínám ani na jedinečnost projevu každé účastnice. Kromě seminářů vyučuji speciální víkendové semináře, intenzivní taneční bootcampy, soukromé lekce, pravidelné lekce a také trénuji tanečnice a skupiny na soutěže a vystoupení. Tato práce mě neskutečně naplňuje a vše se snažím vždy připravit dle přání studentek.

Tanec se stal mým posláním a zaměřuji se proto i na osvětu a popularizaci orientálního (břišního) tance v České republice a jsem tak tvůrkyní mnoha projektů, které mají za cíl prezentovat tyto taneční styly v jejich umělecké a autentické podobě, podporovat a spojovat taneční komunitu a v neposlední řadě přiblížit veřejnosti tyto tance prostřednictvím vystoupení nebo výukou kurzu pro začátečnice, které mají skvělé zdravotní účinky pro ženy každého věku.

Projekty, které můžete znát a za kterými stojím - taneční skupiny Al Fayyum Dancers, Awaleem a Aphrodisia dance company, taneční hafly Orient Night, festival Tales of Sahara, Konference pro tanečnice a lektorky, letos mezinárodní formát Al Raqs, Orient Express online magazín, který se časem proměnil v podcasty Orient Express Live!, vytvoření Fusion studia v Brně, Orient Bootcamp s Badriyah, spolupráce na online mezinárodním festivalu Kan Zaman, kabaretní představení Aphrodisia dance show a Dílna egyptského folklóru.

Promítání dokumentárního filmu a beseda s autorkou dokumentu:
[Funoon Shaabeya]


[Funoon Shaabeya] je film dokumentující egyptský tradiční tanec a hudbu v mnoha regionech na jednom z nejvíce fascinujících míst na světě, v Egyptě. Od původního prostředí až po regionální skupiny. Co znamená folklór pro Egypťany a jak formoval jejich kulturu? Dnes v moderním Egyptě stále však folklór žije a má důležitou roli ve společnosti. V dokumentu se objevují hlavně místní lidé, kteří námi sdílet tohle téma sdílejí.

Termín [Funoon Shaabeya] odkazuje na tradiční umění obecně a film se zaměřuje na jeho folklórní umělce hudby a tance. Tyto tradice lze stále nalézt díky vytrvalým umělcům, kteří zasvětili svůj život svému umění, mladým aktivistům prostřednictvím kulturních akcí a organizací. Tato místa najdete všude v Egyptě s různými tanečními a hudebními styly, od starověké až po moderní egyptskou dobu.

Film se skládá z jejich příběhů a vystoupení a poskytne vám, divákům, pohled na to, co pro egyptský lid znamenají tradice a folklór. Skutečné příběhy Nubijců z jihu, Ghawazee v Luxoru nebo lidí v Siwě. Věřím, že jsou jedním z hlavních přispěvatelů k zachování tradic a udržení folklórního umění naživu.

příběhy.
Skutečné příběhy Egypťanů, Nubijců z jihu, Ghawazee v Luxoru nebo imazighen (nesprávně označovaných jako berbeři) v Siwě.


vystoupení.
Uvidíte jejich autentické a profesionální vystoupení.


vhled.

...do toho, co tradice a folklór pro Egypťany znamená.

aktivisté.

Kteří svůj život zasvětili podpoře folklóru díky akcím nebo divadlům, které zakládají.

11.11. 2022 od 19:00, Kinosál SVČ Rýmařov

Cena vstupenky: 250,-/os. v přeprodeji
(beseda s autorkou dokumentu je zahrnuta v ceně vstupenky)